No3724新人模特肉晴MINI私房经典不知火舞服饰秀完美身材诱惑写真52P肉晴秀人网

No3724新人模特肉晴MINI私房经典不知火舞服饰秀完美身材诱惑写真52P肉晴秀人网

盖医者但知消谷,而不知疏肝。若游行之气,不应属一腑而有经穴矣。

 (内伤饮食只在一处,不过调胃消导而已。虽然人有四百四病,或出于前三册之外者,可不原证择方,揭为直指之捷径乎!明白易晓之谓直,发踪以示之谓指。

 予用麻黄、葛根、荆、防、杏子、甘草、石膏,令温服取汗。予亦常用香苏细茎,不切断,治反胃膈食,吐血下血,多奏奇功。

噫!着述难,而笺释亦不易易。烧针之火气伤阳明则发热,伤心、肾则躁烦。

内伤外感要分明,脉辨气口与人迎;外感风寒有余症,手背热兮鼻气频。黄而滑润者,非胃气虚弱,即脾气亏损也。

燥能胜湿故用二术。淡能利湿故用二苓。 若胁下痛而唾鲜血者,此热气伤肝也。

Leave a Reply