personalitydatebase

personalitydatebase

肠滑不固,加罂粟壳。若形斜平塌,头侵督脉,尾站肋骨者,属毒重;若形长高肿,偏于半背,中不过督脉,旁不过肋骨,属毒轻。

 (贴脐法)巴豆四钱去油水碾粉二钱硫黄一钱共研匀成饼,先用新棉一片,包药布脐上,外用帛缚时许,自然泻下恶水,苦葶苈子一两五钱郁李仁一两五钱去皮防己七钱五分沈香一两五钱陈皮七钱五分去自琥珀五钱杏仁五钱去皮尖炒苏子五钱赤苓五钱泽泻五钱以上共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,以麝香为衣,每服一钱,量儿大小与之,用滚白水下。(加味保元汤)人参黄耆生甘草炙栀子炒黄芩酒炒麦门冬去心山查神面炒陈皮麦芽炒引用生姜大枣水煎服。

险逆时和无病吉,不知有病定然凶,由此故识种痘善,人事能回天命亨。或烦躁作呕,唇焦大渴,宜夺命丹清之,俟表证已退,急服托里透脓汤;若疮势不起属虚,宜十全大补汤托之。

此药专能发散,又能顺气搜风,通行经络,所谓结者开之也。香朴四君治虚胀,参术甘草共茯苓,香附厚朴宜加人,引姜煎服胀即宁。

痘形皮薄浆清,根色无红晕者,此气虚血缩,惟恐变在须臾也,以参归鹿茸汤峻补气血,浆生毒化,庶得生矣。防风荆芥牛蒡子炒生甘草升麻葛根桔梗黄连黄芩蝉蜕紫草茸川芎前胡山查木通连翘去心伤食宽中透毒饮,葛桔前青朴枳查,麦蝉翘蒡连荆草,便秘大黄木通加。

 盖热能动胎,胎落则气血因之而伤,又安望其起胀灌装结痂耶,故遇孕妇出痘,始终以安胎为上,用如圣散随证加减治之,不可轻用犯胎之药,致有触动。若肿硬外发,用离宫锭涂之。

Leave a Reply